PYTM0123456 IFSC Code

The IFSC code PYTM0123456 was issued by PAYTM PAYMENTS BANK LTD in NOIDA, Gautam Buddh Nagar, UTTAR PRADESH.

IFSC CodePYTM0123456
Bank NamePAYTM PAYMENTS BANK LTD
Bank CityNOIDA
Bank DistrictGautam Buddh Nagar
Bank DistrictUTTAR PRADESH
Bank Contact33996699
List of IFSC codes for PAYTM PAYMENTS BANK LTD
PYTM0000001PYTM0123456